INDONESIA

Universiti Andalas, Padang

✔  Ijazah Sarjana Muda Perubatan

Daftar Sekarang

Universiti Gajah Mada, Yogjakarta

✔  Ijazah Sarjana Muda Perubatan
✔  Ijazah Sarjana Muda Pergigian
✔  Ijazah Sarjana Muda Farmasi
✔  Ijazah Sarjana Muda Veterinar

Daftar Sekarang

Universiti Air Langga, Surabaya

✔  Ijazah Sarjana Muda Perubatan
✔  Ijazah Sarjana Muda Pergigian
✔  Ijazah Sarjana Muda Farmasi
✔  Ijazah Sarjana Muda Veterinar

Daftar Sekarang

Universiti Sumatera Utara

✔  Ijazah Sarjana Muda Perubatan
✔  Ijazah Sarjana Muda Pergigian
✔  Ijazah Sarjana Muda Farmasi

Daftar Sekarang

Universiti Padjajaran, Bandung

✔  Ijazah Sarjana Muda Perubatan
✔  Ijazah Sarjana Muda Pergigian
✔  Ijazah Sarjana Muda Farmasi

Daftar Sekarang

Universiti Brawijaya, Malang

✔  Ijazah Sarjana Muda Perubatan

Daftar Sekarang

Universiti Udayana, Bali

✔  Ijazah Sarjana Muda Perubatan

Daftar Sekarang

Institut Teknologi Bandung

✔  Ijazah Sarjana Muda Farmasi
✔  Ijazah Sarjana Muda Veterinar

Daftar Sekarang

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasimriau, Riau

✔  Ijazah Sarjana Muda Usuluddin
✔  Ijazah Sarjana Muda Syariah

Daftar Sekarang

University Hasanuddin (Makassar)

✔  Ijazah Sarjana Muda Perubatan

Daftar Sekarang